Psychografologia

opracowanie i prowadzenie: Iwona Rusajczyk

Grafologia to dziedzina wiedzy, która zajmuje się całością zagadnień związanych z pismem ręcznym. Opiera się na założeniu, że nasze pismo ręczne jest niezwykle zindywidualizowane. Nie ma dwóch takich samych charakterów pisma. Badając pismo bierze się pod uwagę szereg czynników: nacisk pisma, wielkość, szerokość i pochylenie pisma, odległości między literami, wyrazami i wersami, sposób wiązania liter, linearność pisma, stosunek wielkościowy poszczególnych stref pisma, rytm i jakość formy pisma, jego żywotność, tempo pisania. Analiza tych cech może dostarczyć szczegółowych informacji na temat piszącego. Grafologia wykorzystywana jest w kryminalistyce jako technika pozwalająca na ustalenie autentyczności pisma, tożsamości jego autora.

Psychografologia bada i opisuje związki między grafizmem, a cechami osobowości piszącego. Dzięki analizie pisma można zbudować portret psychologiczny danej osoby. Umiejętności nabyte na kursach grafologii można wykorzystywać z powodzeniem we wszystkich zawodach i zajęciach opierających się na kontaktach z drugim człowiekiem: w szkolnictwie, w lecznictwie, w handlu i usługach, w biznesie, w poradnictwie, w gabinetach terapeutycznych, w doborze partnerskim, w policji, czy wreszcie w życiu prywatnym.

Warsztaty prowadzi pani Iwona Rusajczyk, autorka książki „Grafologia Komplementarna”.